top of page

ลงชื่อ

เริ่มพัฒนาเสียงภาษาอังกฤษของคุณวันนี้!

โปรแกรม 10 สัปดาห์ ได้แก่ :

  • แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาคำศัพท์และไวยากรณ์

  • การสัมมนาผ่านเว็บตามหัวข้อรายสัปดาห์เพื่อพัฒนาทักษะการออกเสียง

  • ชั้นเรียนกลุ่มออนไลน์รายสัปดาห์เพื่อฝึกการสื่อสารผ่านการสนทนาตามหัวข้อออนไลน์

  • ข้อเสนอแนะส่วนบุคคลสำหรับการปรับปรุง

Waves

มาเริ่มกันเลย

ขอบคุณสำหรับการส่ง! ตัวแทนจะติดต่อกับคุณเร็ว ๆ นี้!
bottom of page