top of page

ลงชื่อ-นามสกุล

เริ่มพัฒนาเสียงภาษาอังกฤษของคุณวันนี้! 

ด้วย โปรแกรม 10 สัปดาห์ ได้แก่ :

  • แฟลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาคำศัพท์และไวยากรณ์ที่ถูกต้อง

  • เรียนการสัมมนาผ่านเว็บตามหัวข้อรายสัปดาห์เพื่อพัฒนาทักษะการออกเสียง

  • ชั้นเรียนกลุ่ม-รายสัปดาห์เพื่อฝึกการสื่อสารผ่านการสนทนาตามหัวข้อออนไลน์

  • :ข้อเสนอแนะส่วนบุคคลสำหรับการปรับปรุง.

Waves

ลงทะเบียน

ขอบคุณสำหรับการส่ง! ตัวแทนจะติดต่อกับคุณเร็ว ๆ นี้!
bottom of page